Hopp til innholdet

Handlevogn

Vognen din er tom

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for salg av shop honu ltd

1    DEFINISJONER

1.1 "Kjøper" betyr individet eller organisasjonen som kjøper eller godtar å kjøpe varene og/eller tjenestene fra leverandøren;

1.2 "Forbruker" skal ha betydningen tilskrevet i seksjon 12 av Unfair Contract Terms Act 1977;

1.3 "Kontrakt" betyr kontrakten mellom leverandøren og kjøperen for salg og kjøp av varer og/eller tjenester som inneholder disse vilkårene og betingelsene;

1.4 "Varer" betyr artiklene som kjøperen godtar å kjøpe fra leverandøren;

1.5 "Tjenester" betyr tjenestene som kjøperen godtar å kjøpe fra leverandøren;

1.6 "Leverandør" betyr Shop Honu Ltd, Oaktree Court Business Centre, Mill Lane, Nes, CH64 8TP som eier og driver www.shophonu.com. Registrert MVA-nummer: 323389792


1.7 "Vilkår og betingelser" betyr salgsbetingelsene angitt i denne avtalen og eventuelle spesielle vilkår og betingelser som er skriftlig avtalt av leverandøren;

1.8 "Nettsted" betyr www.shophonu.com

2 FORHOLD

2.1 Ingenting i disse vilkårene skal påvirke kjøperens lovfestede rettigheter som forbruker.

2.2 Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde for alle kontrakter for salg av varer og/eller tjenester fra leverandøren til kjøperen og skal ha forrang over all annen dokumentasjon eller kommunikasjon fra kjøperen.

2.3 Aksept av levering av varene skal anses som avgjørende bevis på kjøperens aksept av disse vilkårene og betingelsene.

2.4 Enhver variasjon av disse vilkårene og betingelsene (inkludert eventuelle spesielle vilkår og betingelser avtalt mellom partene) skal ikke gjelde med mindre det er skriftlig avtalt med leverandøren.

2.5 Eventuelle spesielle betingelser som gjelder leveringen av tjenestene er angitt i vedlegget til denne avtalen.

2.6 Eventuelle klager skal rettes til leverandørens adresse angitt i punkt 1.6.

3 BESTILLING

3.1 Alle bestillinger på varer og/eller tjenester skal anses å være et tilbud fra kjøperen om å kjøpe varer og/eller tjenester i henhold til disse vilkårene og betingelsene og er underlagt aksept fra leverandøren. Leverandøren kan velge å ikke akseptere en bestilling uansett årsak.

3.2 Der varene bestilt av kjøperen ikke er tilgjengelige fra lager, skal kjøperen varsles og gis muligheten til å enten vente til varene er tilgjengelig fra lager eller kansellere bestillingen og motta full refusjon innen 28 dager.

4 pris og betaling

4.1 Prisen på varene og/eller tjenestene skal være den som er angitt på nettstedet. Der det er aktuelt, inkluderer prisen fraktkostnader.

4.2 Den totale kjøpesummen, inkludert mva og eventuelle leveringskostnader, vil bli vist i kjøperens handlekurv før bestillingen bekreftes. Dette inkluderer ikke gebyrer eller valutakursforskjeller påløpt av Paypal. 

4.3 Etter at bestillingen er mottatt skal Leverandøren bekrefte via e-post detaljene, beskrivelsen og prisen for varene og/eller tjenestene sammen med informasjon om retten til å kansellere dersom kjøperen er en forbruker. 

4.4 Betaling av prisen pluss mva og leveringskostnader, hvis det er aktuelt, må gjøres under utsjekkingsprosessen.

4.5 Der det er aktuelt, hvis en betaling ikke betales i tide eller en betaling avvises eller avvises, vil det skyldige beløpet bli behandlet som forfalt og leverandøren vil ha rett til umiddelbart å stanse eller suspendere leveringen av enhver tjeneste eller ytterligere leveranser av varer inntil betaling er mottatt.

5 ytelse av tjenester

5.1 Leverandøren skal begynne å utføre tjenestene ved full betaling.

5.2 Leverandøren skal utføre tjenestene med rimelig dyktighet og forsiktighet. Leverandøren garanterer imidlertid ikke, der det er aktuelt, at tjenestene vil være uavbrutt, sikre eller feilfrie eller at data som genereres, lagres, overføres eller brukes via eller i forbindelse med tjenestene vil være fullstendig, nøyaktig, sikker, opp til dato, mottatt eller levert korrekt eller i det hele tatt. Leverandøren kan måtte suspendere tjenestene for reparasjon, vedlikehold eller forbedring. I så fall vil leverandøren gjenopprette dem så raskt som rimelig mulig.

6 rettigheter til leverandør

6.1 Leverandøren forbeholder seg retten til periodisk å oppdatere priser på nettsiden, noe som ikke kan garanteres for noen tidsperiode. Leverandøren skal gjøre sitt ytterste for å sikre at prisene er korrekte på det tidspunktet kjøperen legger inn en bestilling.

6.2 Leverandøren forbeholder seg retten til å trekke tilbake varer og/eller tjenester fra nettstedet når som helst.

6.3 Leverandøren skal ikke være ansvarlig overfor noen for å trekke tilbake noen varer og/eller tjenester fra nettstedet eller for å nekte å behandle en bestilling.

7 lavalder

7.1 Der varer og/eller tjenester kun kan kjøpes av personer i en viss alder, vil kjøperen bli bedt om å erklære at de er i riktig alder for å kjøpe varene og/eller tjenestene ved bestilling.

7.2 Dersom leverandøren oppdager at kjøperen ikke har rett til å bestille visse varer og/eller tjenester, skal leverandøren ha rett til å kansellere bestillingen umiddelbart, uten varsel.

7.2 Ved bestilling fra Leverandøren bekrefter Kjøper at de er i lovlig kjøpsalder 

8 LEVERING 

8.1 Varer levert i Storbritannia vil normalt bli levert innen 5 virkedager etter aksept av bestillingen. 

8.2 Varer levert utenfor Storbritannia vil normalt bli levert innen 14 virkedager etter aksept av ordre. Internasjonale bestillinger er underlagt et importtollgebyr som skal betales i sin helhet av Kjøper direkte. Leverandøren kan ikke påta seg ansvar for eventuelle gebyrer som kan oppstå som følge av importtollgebyrer. Dersom Kjøper utsetter å betale et tollgebyr og det i ettertid oppstår forsinkelse i leveringen av bestillingen, kan Leverandøren ikke holdes ansvarlig. Dersom Kjøper unnlater å betale et tollgebyr og varen returneres til Leverandøren, vil Leverandøren ikke refundere originalporto betalt av Kjøper. 

Dersom en spesifikk, garantert leveringsdato ikke er avtalt, kan ikke Leverandøren påta seg noe ansvar for leveringsforsinkelser som følge av den lokale internasjonale posttjenesten. Kompensasjon vil bli gitt etter leverandørens skjønn. 

Et sporingsnummer for internasjonale bestillinger vil bli gitt til kjøperen, hvis kjøperen velger et sporet leveringsalternativ. Det er kjøperens ansvar å sjekke denne sporingsinformasjonen for å sikre rettidig levering av kjøpet. 

8.3 Der det er avtalt en bestemt leveringsdato, og hvor denne leveringsdatoen ikke kan overholdes, vil Kjøper bli varslet og gis mulighet til å avtale en ny leveringsdato eller motta full refusjon. 

8.4 Leverandøren skal bruke rimelige bestrebelser for å overholde enhver avtalt dato for levering. Under alle omstendigheter skal leveringstidspunktet ikke være avgjørende, og leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for tap, kostnader, skader eller utgifter pådratt av kjøperen eller en tredjepart som direkte eller indirekte oppstår som følge av manglende oppfyllelse av en estimert leveringsdato .

8.5 Levering av varene skal skje til kjøperens adresse spesifisert i bestillingen, og kjøperen skal sørge for alle nødvendige ordninger for å motta varene når de tilbys for levering.

8.6 Risiko i Varene skal overgå til Kjøper ved levering av Varene, eller der Kjøper unnlater å ta levering til avtalt tid, på det tidspunkt levering ble forsøkt.

8.7 Eiendomsretten til varene skal ikke overføres til kjøperen før full betaling av prisen er utført.

9 kansellering og retur

Returer – Resten av verden (inkl. USA, Canada, Australia, Japan, Kina, Taiwan og Korea)

EU-kanselleringsrettighetene angitt ovenfor gjelder ikke for kunder som bor utenfor EU.

Kunder utenfor EU kan returnere uønskede og ubrukte produkter innen 14 dager etter mottak, forutsatt at de er i original stand og emballasje. Du kan returnere et eller flere produkter for bytte eller motta penger på kontoen din.

Etter 14 dager aksepterer vi ikke lenger returnerte varer. Vi refunderer ikke fraktkostnader med mindre feil vare er mottatt eller hvis den er defekt. Varer som er skreddersydd etter dine behov kan ikke returneres

Leverandøren påtar seg intet ansvar for returer før de når oss, og anbefaler på det sterkeste at kunden sender varer via en sikker leveringstjeneste og innhenter bevis på porto. Leverandøren vil ikke holdes ansvarlig for forsinkelser som oppstår som følge av returpostselskapet, og kunden vil bli pålagt å dekke eventuelle ekstra tollkostnader. 

9.1 Kjøper har rett til å heve avtalen uansett årsak når som helst før utløpet av en periode på 14 virkedager som begynner med dagen etter den dagen kjøperen mottar varene. Kjøper skal refunderes i sin helhet innen 28 dager.

9.2 Kjøperen skal inspisere varene umiddelbart etter mottak og skal varsle leverandøren via e-post innen 7 dager fra dagen etter levering hvis varene er skadet eller ikke er i samsvar med noen av kontrakten. Vær oppmerksom på at når det gjelder alle produkter, betyr "inspiser" undersøke, og tillater deg ikke å bruke varene. Hvis kjøperen unnlater å gjøre dette, skal kjøperen anses å ha akseptert varene. Leverandøren påtar seg intet ansvar for varer dersom kjøperen ikke har lest, eller har lest produktbeskrivelsen feil og varen ikke er egnet og kjøperen er utenfor 21 dagers returvindu. 

9.3 Der det fremsettes krav om defekt eller skade, skal varene returneres av kjøperen til leverandøren innen 28 dager etter levering. Kjøperen skal ha rett til erstatning eller full refusjon (inkludert leveringskostnader) pluss eventuelle returkostnader dersom varene faktisk er defekte eller skadet. Skader som kunne ha oppstått ved bruk av varene av kunden vil ikke anses som en mangel og kan derfor ikke kreves tilbakebetalt. 

9.4 Dersom det fremsettes krav om mangel eller skade, er kjøperen ansvarlig for retur av varene til leverandøren innen 28 dager etter levering. Kjøperen skal ha rett til erstatning eller full refusjon (inkludert leveringskostnader) dersom varene faktisk er defekte. Leverandøren forbeholder seg retten til å be om fotografisk bevis på feil før han samtykker til retur av varen/e

9.5 Hvis du er en forbruker har du rett til, i tillegg til dine andre rettigheter, å kansellere kontrakten for varer og motta refusjon ved å informere leverandøren via e-post innen 7 virkedager fra dagen etter mottak av varene. Angreretten gjelder ikke kontrakter om levering av programvare, lyd- eller bildeopptak dersom disse er opphevet av Forbrukeren.

9.6 Vi ber om at varene returneres av kjøperen på kjøperens regning innen 28 dager etter kanselleringen i originalemballasjen og skal være tilstrekkelig forsikret og pakket under returreisen. Kjøperen vil motta en refusjon av alle pengene som er betalt for varene (inkludert leveringskostnader, hvis noen) bortsett fra returpostkostnader.
    
9.7 Ved kansellering er kjøperen ansvarlig for retur av varene. Kjøper er forpliktet til å ta vare på varene inntil de er returnert; Kjøperen vil motta tilbakebetaling av alle beløp som er betalt for varene.

9.8 Varer som skal returneres må tydelig vise ordrenummeret som er hentet fra leverandøren på pakken.


10 ansvarsbegrensning

11.1 Med unntak av det som måtte være underforstått ved lov der kjøperen handler som en forbruker, i tilfelle brudd på disse vilkårene og betingelsene fra leverandøren, skal rettsmidler til kjøper begrenses til skader som ikke under noen omstendigheter skal overstige prisen på varene og/eller tjenestene og leverandøren skal under ingen omstendigheter være ansvarlige for indirekte, tilfeldige eller følgeskader.

11.2 Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense leverandørens ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet fra leverandøren eller leverandørens agenter eller ansatte.

11.3 "Little honu" Ansvarsfraskrivelse for smykker for barn

Smykker er under ingen omstendigheter egnet for lek. Smykker er beregnet for barn fra 6 år og oppover. 

Smykker skal ikke brukes i lengre tid enn 24 timer. Det kreves tilsyn av en voksen. 

Smykker bør aldri brukes over natten.

Smykker er ikke egnet for den første helingsperioden for hull i ørene. 

honu-smykker, (inkludert øredobber, armbånd, anheng, halskjeder, ringer eller ankelkjeder), spesielt gjenstander med små steiner eller dekorasjoner er ikke egnet for barn under 3 år på grunn av små deler som kan være en kvelningsfare. 

Ved å kjøpe våre smykker samtykker kjøperen i at de ikke vil bli gitt til barn under 6 år

12 FRASKRIFT

Ingen fraskrivelse fra leverandøren (enten eksplisitt eller underforstått) ved å håndheve noen av rettighetene i henhold til denne kontrakten skal påvirke rettighetene til å gjøre dette i fremtiden.

13 FORCE MAJEURE

Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for noen forsinkelse eller unnlatelse av å oppfylle noen av sine forpliktelser dersom forsinkelsen eller svikten er et resultat av hendelser eller omstendigheter utenfor dens rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, handlinger fra Gud, streik, lockout, ulykker, krig , brann, svikt i kommunikasjon, telekommunikasjon eller datasystem, sammenbrudd av anlegg eller maskineri eller mangel på eller utilgjengelighet av råvarer fra en naturlig forsyningskilde, og Leverandøren skal ha rett til en rimelig utvidelse av sine forpliktelser.

14 AVSLUTNING

Hvis et vilkår eller en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene blir holdt ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare av en eller annen grunn av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal denne bestemmelsen avbrytes og resten av bestemmelsene heri skal fortsette med full kraft og virkning som om disse vilkårene og Betingelsene var blitt avtalt med den ugyldige ulovlige eller uhåndhevbare bestemmelsen eliminert.

15 endringer i vilkår og betingelser

Leverandøren skal ha rett til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst, men denne retten skal ikke påvirke de eksisterende vilkårene og betingelsene som kjøperen aksepterer ved kjøp.

16 gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med loven i England, og partene underordner seg herved den eksklusive jurisdiksjonen til engelskmennene.

17 konkurranser og kampanjer

Leverandøren forbeholder seg retten til å gjennomføre konkurranser og kampanjer. Vinnere av konkurranser som kjøres via våre sosiale kanaler på Twitter, Instagram og Facebook kåres etter leverandørens skjønn. Konkurranser og kampanjer har hvert sitt sett med ytterligere vilkår og betingelser som vises nedenfor for perioden for konkurransen eller kampanjen, pluss 7 ekstra arbeidsdager fra sluttdatoen for konkurransen eller kampanjen. Men med mindre annet er spesifisert, kan vinneren av en spesifikk konkurranse velges blant deltakere på tvers av alle 3 sosiale mediekanaler (Twitter, Instagram, Facebook). 

18 Opphavsrettserklæring

Denne nettsiden og dens innhold er opphavsrett til Shop Honu Ltd - © Shop Honu 2017 -2020. Alle rettigheter forbeholdt. 

Innholdet på nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerker, database og andre immaterielle rettigheter. Du kan hente og vise innholdet på nettstedet på en dataskjerm, lagre slikt innhold i elektronisk form på disk (men ikke hvilken som helst server eller annen lagringsenhet koblet til et nettverk) eller skrive ut en kopi av slikt innhold for din egen personlige, ikke -kommersiell bruk, forutsatt at du beholder alle merknader om opphavsrett og eiendom. Du kan ikke på annen måte reprodusere, modifisere, kopiere eller distribuere eller bruke til kommersielle formål noe av materialet eller innholdet på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Shop Honu Ltd.

Det gis ingen lisens til deg i disse vilkårene til å bruke noe varemerke for shophonu.com eller dets tilknyttede selskaper, inkludert varemerket HONU. Registrert varemerkenummer UK00003384170. 

18. Klarna

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyr vi deg følgende betalingsalternativer. Betaling skal skje til Klarna:

  • Betale senere

  • Betal inn 3

 

Ytterligere informasjon og Klarnas brukervilkår finner du her. Generell informasjon om Klarna finner du her. Dine personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og i samsvar med informasjonen i Klarnas personvernerklæring.